Działanie

Jun 28, 2012 at 11:05 AM

Czy ktoś uruchamiał to narzędzie u siebie? 

Czy udało się Wam przekonwertować zawartość dokumentu do postaci listy?